Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina

‘Camp de la Bota

El nom de Camp de la Bota prové dels camps de tir dels soldats francessos de Napoleón a principis del segle X1X.

Del Camp de la Bota hem de fer quatre esments fonamentals:

1- El barri dels pescadors, conegut després pel barri de Pekín, quan Espanya va perdre la guerra de Filipines.
2- El Castell de les Quatre Torres construït pel General Zapatero a la segona meitat del segle XIX, per reprimir els moviments obrers del Poblenou quan lluitaven per aconseguir millors condicions de vida. Aquest espai militar de repressió social, va se convertit pels escolapis en una escola moderna i alliberadora que seguia la pedagogia activa de Paulo Freire
3- Els afusellaments al Parapeto (zona de Sant Adrià). Acabada la guerra civil, la repressió franquista va ser duríssima. Aquí van ser afusellats, amb judicis militars sumaríssims més de 1.700 persones, 11 d’elles van ser dones. Els afusellaments van durar fins a l’any 1952.
4- El barri de barraques del Camp de la Bota. Molta gent immigrant sense recursos que venia a Catalunya a guanyar-se la vida, o es posaven en “pisos pàtera” o es construïen per les nits unes barraques per no haver de dormir al carrer. Un dels barris de barraques més significatius, encara que no dels més grans, va ser aquest, situat a la platja, entre el Castell de les Quatre Torres (al final de l’actual Rambla Prim) i el Parapeto (on hi haurà la Universitat del Besòs).
L’arxiu Històric, gràcies a la col•laboració dels veïns de La Mina que hi van viure, disposa de molt de material històric i gràfic del Camp de la Bota, que va desaparèixer del tot amb la construcció del Fòrum de les Cultures 2004.

El Castell de les 4 torres al 1960
Per a coneixer mijor aquells anys, pots llegir...