Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina

‘Barri de La Mina

És molt important conèixer la gestació política del barri de la Mina i la seva posterior execució, per entendre la dura història de lluites i conflictes d'aquest barri

El barri de La Mina va nàixer com un dels darrers projectes especulatius del franquisme, per rentar-li la cara a Barcelona i transformar el barraquisme horitzontal en barraquisme vertical, més densificat.
El barri es va construir entre el 1969 i el 1972, i en pocs mesos van venir unes 15.000 persones de 36 barris de barraques diferents i de 268 pobles d’Espanya.
Huertas Claveria escrivia en un article, “La Mina recién nacida y ya abandonada”. Això va ser exactament el que va passar: Va quedar abandonada. Es molt interessant veure com, malgrat els gran problemes que patia el barri, les potents lluites que la gent va dur a terme per la seva “dignitat”.
L’Arxiu Històric de La Mina ha anat recollint molta documentació dels poc més de 40 anys de vida del barri, començant per la seva construcció, ocupació, desencís, lluites, èxits i fracassos d’un barri que ha patit molts problemes i que ha estat durament estigmatitzat.
La Plataforma de Entitats i Veïns de La Mina ha estat un contrapunt crític amb aquest Pla Integral de Transformació Urbanística i Social que el Consorci de La Mina està venent com un èxit social que ha fet canviar La Mina, més enllà de la seva imatge. A més ha aportat a l’Arxiu Històric tota la documentació necessària per fer unes afirmacions i unes anàlisis que a algú li semblaran “dures i sorprenents”.

Plataforma d´Entitats i Veïns/es tractan les obres
del nou ambulatori

Per disposar d'una visió real del barri de la Mina, pots llegir ...