Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina

‘En xarxa Social...


presentació del llibre "El Camp de la Bota"
a la Biblioteca de Poble Nou

Si pertanys a alguna entitat, relacionada amb la història de Barcelona i desitges arribar a acords de col·laboració amb l'Arxiu Històric de la Mina, posa't en contacte amb nosaltres i acordarem projectes conjunts