Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina

‘Publicacions de l'Arxiu

Camp de la Bota
 
 
La Mina Rural
 
 
Inicis de La Mina
 
 
Nova Publicació:
El pla de transformació
de la Mina 2000-2015

Autor: Josep Maria Monferrer i Celades, president de l´Arxiu Històric
Preu: 15€ (edicions en català i castellà)
Els diners recaptats es destinarà per sufragar les despeses d'edició i manteniment de l'Arxiu Històric


Josep Maria Monferrer Celades, escolapi, és un educador que pretén colaborar sempre en l'alliberament de les persones, a partir de fer-les actives i participatives en els processos de la seva formació personal i de la transformació social.
De jove va entrar en contacte amb la comunitat escolàpia del Camp de la bota, cosa que el va ajudar a anar definint el seu projecte educatiu. Quan a mitjans dels anys setanta es va crear el barri de La Mina, se'n va anar a viure i a treballar allà, on va ser director d'una de les escoles i va fer de mestre fins que es va jubilar.
Però la jubilació laboral no ha aturat el seu compromís. Segueix treballant en diferents projectes i moviments socials del barri. Un dels seus projectes educatius ha estat la creació de l'Arxiu Històric de la Mina i del Camp de la Bota, del cual és el president. Aquest arxiu, gràcies un cop més a la participació directa de molts veïns i veïnes, disposa d'un fons documental important, que permet que la seva història no sigui tan fàcilment oblidada.

A molta gent, quan sent a parlar del Camp de la Bota, li acostumen a venir a la ment imatges de brutícia, misèria i marginació i, certament, no són imatges del tot irreals. Però això és només una cara de la moneda.
Si la història, tant la global com la local, la llegim només des de la centralitat de la societat benestant i del poder, no l'entendrem mai del tot.
Aquest llibre és un intent d'explicar la història d'un barri tan important i simbòlic com va ser el Camp de la Bota des de dins mateix, des de la seva periferia. I és llavors quan el seu espai i la seva història aporten nova llum al que ja sabíem. I sobretot, reflecteixen la lluita per la dignitat que milers de persones van dur a terme per poder sortir del forat negre en què el franquisme les havia ficat.

Sant Adrià de Besòs té una llarga història como a lloc de pas entre Barcelona i Badalona, les dues antigues ciutats de la zona, i sempre ha estat un espai disputat per les grans forces que l'envoltaven. En canvi, la seva història com a ciuat és relativament curta.
La zona del Pla de Besòs, més coneguda com zona de la Mina o Font de la Mina, gairebé sempre ha estat una zona "al marge" (per no dir marginal)dins aquestes històries i conflictes.
En les diferents publicacions que s'han fet sobre la història de Sant Adrià, La Mina hi ha estat molt poc present. Com a molt, apareix "anecdòticament" i malauradament, es presenta més com una "zona conflictiva" que com cap altre cosa.
Aquest llibre vol aportar una lectura de la història de Sant Adrià llegida des de la Mina, una zona convertida en "periferia de dues ciutats en permanent conflicte". Un territori al qual mai s'ha tingut gaire estimació, fora de convertir-lo en el racó del malendreços, i en què s'ha condemnat a molta gent al gueto i la marginació social.

Si en el primer llibre de la trilogia sobre la història del barri de la Mina vam poder conèixer la Mina rural tant en la seva dimensió humana com en la de la lluita política de Barcelona per apoderar-se del marge dret del riu Besòs, en aquest segon volum, l'autor ens mostra ja la creació del barri de la Mina.
Es tracta d'un "polígon d'absorció" -sotmès primer als interessos franquistes i després a una ambigua transició política- , que va acabar sent paradigma del barraquisme vertical i de barri gueto. El seu estigma de marginació social encara és viu.
El llibre ofereix un recorregut per la memòria històrica dels trenta primers anys del barri. Però el que resulta més interessant són les contínues claus d'interpretació que l'autor ens facilita per entendre la lluita per la dignitat de la gent, així com les males polítiques, els interessos partidistes i també la corrupció, que acaben anorrerant les xarxas socials reivindicatives i les esperances dels veïns.
La Mina és un barri que ha acabat generant un microcosmos molt complex i opac. No conèixer ni tenir en compte aquestes claus dificulta molt la seva comprensió i la seva transformació.

DVD´s

Homenatge
a les 11 Dones afusellades al Camp de la Bota
(preu de recolçament)